Yıldız Yangın

Acil Durum Eğitimi

Acil Durum Eğitimi

Amaç
Kurum ve Kuruluşlarda Acil Durumlar hakkındaki yönetmelik kapsamında görevlendirilmiş Acil Durum Müdahale Ekiplerinde Arama, Kurtarma, Tahliye ve Yangınla mücadele ekiplerinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Acil durum eylem planında görevli arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele ekiplerinin yangın ve acil durumların ilerleyişini, oluşum faktörlerini, sektörlerine göre özel yangın ve acil durum risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın veya herhangi bir acil durum anında uygulanacak arama, kurtarma, tahliye ve mücadele yöntemlerini öğretmek maksadıyla yangın eğitici belgeli ve sertifikalı eğitimcilerimiz tarafından yangın eğitim faaliyetleri firmamız tarafından düzenlenmektedir.
Kapsam
Kurum ve Kuruluşların bünyesinde görev alan Acil Müdahale Ekipleri’nde bulunan tüm personeli kapsar.
Verilecek Sertifika
Katılımcılara "Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi" katılım sertifikası verilmektedir. Sertifikalarda personelin görev aldığı ekip belirtilmektedir.
Acil Durum Ekipleri Eğitim Konuları

Teklif Al