Yıldız Yangın

Acil Durum Tatbikatları

Acil Durum Tatbikatları

Tahliye ve Söndürme Tatbikatları
Amaç; Kurum ve Tesislerde tüm çalışanların, muhtemel yangın ve acil durumlarda meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi, yöntem ve becerilerini arttırmak; mal ve can sağlığını korumak amaçlı sertifikalı eğitimcilerimiz tarafından eğitim ve tatbikat faaliyetleri firmamız tarafından düzenlemektedir.
Katılımcılar; Kurum ve tesis çalışanları ile Acil Durum Müdahale Ekiplerinde bulunan tüm personel katılmalıdır.
Tatbikatların Kapsamı
Tesis ve kurumlarda yangın risk sınıfına göre hazırlanmış acil durum senaryoları kapsamında;
Teorik olarak yangın ve acil durum senaryoları uygulamaları,
Acil durum ekiplerinin emniyet ve tedbirler doğrultusuna müdahale yöntemleri,
Teorik eğitimin ardından uygulamalı tatbikatlar yapılmaktadır.
Yöntem
Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tahliye ve söndürme tatbikatı ile ilgili aşağıdaki konularda uygulamalar yapılır;
Bu çalışmalar kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır. Gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur.

Teklif Al