Yıldız Yangın

Temel Yangın Eğitimi

Temel Yangın Eğitimi

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarih: 18.06.2013 Sayı:28681
Madde15 Temel Yangın Eğitimi
"Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik" Madde 129 işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.
Amaç
Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik 129. Maddesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesi “B” bendi, Kapsamında Kurum ve Kuruluşlarda görev yapan tüm personelin: kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek, Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek maksadıyla yangın eğitici belgeli ve sertifikalı eğitimcilerimiz tarafından yangın eğitim faaliyetleri firmamız tarafından düzenlemektedir.
Kapsam
Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlileri
Verilecek Sertifika: Katılımcılara Temel Yangın Eğitimi katılım sertifikası verilir.
Eğitim Konusu
Temel yangın eğitiminin içeriği, aşağıdaki konu başlıklarını kapsayacak şekilde verilmektedir;

Teklif Al