Yıldız Yangın

Yangın Eğitimleri

Yangın Eğitimleri

Konusunda Uzman Yangın Eğitimcilerimiz tarafından Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (Md.129) kapsamında;
Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerde çıkabilecek yangın risklerinin öngörülerek etkilerini en aza indirgeyebilmek amacıyla yapılarda bulunan ve yapıları kullanan herkese yangın güvenliği eğitimi verilmektedir. Bu kapsamda yangını oluşturabilecek riskleri tanımlamak, alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın ve doğal afetler anındaki tahliye yöntemlerini öğretmek maksadıyla yangın eğitici belgeli ve sertifikalı eğitimcilerimiz tarafından tatbikatlı eğitim faaliyetleri firmamız tarafından yapılmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim sertifikası verilmektedir.

İlgili Hizmetler

Teklif Al