Yıldız Yangın

Yangın Risk Analizi

Yangın Risk Analizi

AMAÇ
Yapıların, kullanım amacına göre, standart ve yönetmelikle belirtilen güvenlik önlemlerine uygunluğunun tasarlanması veya mevcut güvenlik önlemlerinin uygunluk durumunun gözden geçirilerek, iyileştirme fırsatlarının, yapıyı kullanan ve tasarrufunda bulunduran yetkililere rapor edilir. Önlemlerinin ilgili yasal mevzuatlara uygunluğunun ve mevcut durumunun yangın yönünden risklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Yangın riski olaya dönüşmeden önce olası tedbirlerin alınarak yangın riskinin gerçekleşmeden önlenmesi,
Yangın riskinin gerçekleşmesi halinde, yapının içinde ve çevresinde bulunan insan, diğer canlı ve materyallerin güvenliğinin sağlanması,
Yapıya ait Yangın güvenlik sistemlerinin, ihtiyaç anında çalışır durumda olmasını sağlamak için gerekli olan periyodik bakım ihtiyaçlarının tespit edilerek uygulanması,
Keşif ve inceleme sonucu alınacak önlemlerin tesise özel çalışma ve yönergelerin hazırlanmasını kapsamaktadır.
KAPSAM
Tesis ve kurumların Danışmanlık Hizmeti, Yangın risk analizi değerlendirme çalışmalarını yangın yüküne, tehlike sınıflarına göre “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” TS EN, NFPA Standartları göre yapmaktadır. Yangın risk değerlendirmeleri tesislerde alınması gerekli yangın güvenlik tedbirleri, icra edilecek uygulamalar hakkındaki keşif ve raporlamalar kendi uzmanlık alanında deneyimli eğitmenlerimiz ve mühendis kadromuz tarafından hazırlanmaktadır. Önlemlerinin ilgili yasal mevzuatlara uygunluğunun ve mevcut durumunun yangın yönünden risklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
KONTROL METODU

Teklif Al