Yıldız Yangın

Aerosol Söndürme Sistemleri

Aerosol Söndürme Sistemleri

Aerosol: 10 mikrondan küçük katı taneciklerin gaz içinde yayılma olayına Aerosol denir. Aerosol katısı hedef bölgeye tetikleyiciler yardımıyla inert bir gaz ile dağıtılır. Bu dağılma işleminden sonra katı partikülleri hızla hedefleri ile süratle etkileşime girerler.
Aerosol katısı potasyum esaslıdır. Potasyum yapısı itibariyle bir alkali metaldir ve oldukça iyonik yani bileşik oluşturma isteği fazla olan bir elementtir.
Potasyum; deniz suyunda 0,380 g/kg oranında bulunan, insan sağlığına zararsız bir elementtir. Her insan başta sinir siteminin ihtiyacı olmak üzere her gün 3,5 mg potasyuma ihtiyaç duyar.
ISO 14001 belgesine sahip Aerosol jeneratörler potasyum esaslı olduğu için; toksik ve iletken olmayan oksijen bağlamayan ve ozon tabakasına zarar vermeyen, küresel ısınma etkisi ve karbon ayak izi bırakmayan bir malzemedir.
Genel olarak yangın, O, H, OH radikallerinin zincirleme reaksiyonları sonucu ortaya çıkar. Aerosolün birinci adımında inert gazlar (N2, H2O, CO2) mikro boyutlarda başta K2CO3 içeren partiküller ortaya çıkarır. Aerosolün ikinci adımında ise söndürme işlemi başlamıştır, ortaya çıkan potasyumun çeşitli formasyonları hızla K2CO3’ten ayrılarak daha iyonik ve bileşik oluşturma isteğinde oldukları yangın radikalleriyle ( C, H, OH ) kararlı bileşikler (KOH vb.) oluştururlar ve yangın oksijeni boğmadan söndürülür.
Neden Aerosol Gazlı Söndürme Sistemi?
Aerosol yapı itibariyle çevreye zararsız katı parçacıklar ihtiva eder. Bu Aerosol, tetikleyici olan durumlarda içindeki potasyum yardımıyla yangın radikallerini ( C, CO, OH) bağlayarak yanmayı engeller.
Öyle ki; Yangın söndürme sırasında mevcut söndürücüler oksijen boğma yöntemiyle söndürme yapmaktadır. Aerosol yapısı itibariyle oksijene dokunmadan diğer bileşenleri engelleyerek yangını söndürür.
Ülkemizde gelişmekte olan çevre bilincinin de etkisiyle, çevre yönetmelikleri ve standartları, Aerosol yangın söndürme sistemleri önümüzdeki yıllar içinde firmalar için daha uygun bir çözüm haline gelecek ve bu sistemler bizim ülkemizde de yaygınlaşacaktır.
Aerosol Söndürme Sistemleri tercih edilirken, özellikle belgelendirme ve sertifika oldukça önemlidir. Aşağıda belirtilen onay ve sertifikalar mutlaka aranmalıdır.
Aerosol Uygulama Alanları,

Teklif Al