Yıldız Yangın

Gazlı Söndürme Sistemleri

Gazlı Söndürme Sistemleri

Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilmelidir. Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 (TS EN 15004) ve NFPA 12 standartları esas alınır. Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan kişilere bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmelidir. Bu sebeple, sistemin tasarım, kurulum, test ve bakımlarının yangın söndürme sistemleri konusunda yetkin kişiler tarafından yapılması gerekir.

Teklif Al