Yıldız Yangın

Duman ve Isı Tahliye Sistemleri

Duman ve Isı Tahliye Sistemleri

Yapılan araştırmalara göre dünyadaki yangınlarda yaşanan ölüm olaylarının %80‘i, yangın sonrası oluşan zehirli ve boğucu duman yüzünden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yangınlarda dumanın kontrol edilebilmesi ve canlılara zarar vermeden tahliye edilmesi çok önemlidir. Duman tahliye sistemleri dumanın binadakilere zarar vermesini engellemek, panik çıkmasını önlemek ve binanın emniyetli bir şekilde boşaltılmasını sağlayacak güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla kurulur. Duman Kontrol yöntemlerini üçe ayırabiliriz.
Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemidir. Genellikle kaçış merdivenlerine ve acil durum asansör kuyularına yapılmaktadır.
Duman tahliye: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla zorlamalı olarak atılmasını sağlamaktır.
Basınç sandvici: Yangın çıkan kattaki dumanı tahliye edip basıncı düşük tutarken bir üst ve bir alt kattaki basıncı yüksek tutmaktır.
Aynı hava santrali ile birden fazla yangın kompartımanının havalandırılması veya iklimlendirilmesi yapılıyor ise, yangın kompartımanları arası geçişlerde, üfleme ve emiş kanallarında yangın damperi kullanılması gerekir.
Duman kontrolü ve Basınçlandırma için temel tasarım ve hesaplamalarda TS EN 12101 standardı referans alınmaktadır.

Teklif Al